logic

Како ваше решение за едношалтерство, фумакс може да ја достави стоката на светски локации според упатствата на клиентите.

Фумакс исто така има добри односи со локалните шпедитери. Обично Fumax може да добие подобри трошоци за испорака во споредба со шпедитерите на клиенти. Пренесувачот на Fumax може да понуди различни начини на испорака со заштеда на трошоците, како што се превозникот, авионската испорака и морската пратка (лабав контејнер или полн контејнер) .. итн.

Решение за логистичко исполнување низ целиот свет, тоа исто така значи различни ознаки за различни земји, различен пакет за различни локации… Fumax ќе направи правилно обележување и пакет за различни локации. Целокупната стока ќе биде спакувана и добро подредена за дистрибуција на различни клиенти.

Список за пакување и Фактура ќе бидат прикачени на секоја пратка.

yunshu