Фумакс произведува табли и готови производи што се користат во мулти-индустрии како подолу: