СМТ

СМТ

СМТ

СМТ

Лемење со рефлоус (10 зони)

Проверка на квалитетот на AOI

Проверка на квалитетот на AOI

Х-зраци

DIP (преку лемење на дупки)

Лемење на бранови

Тестирање (програмирање и тестирање)

Тестирање (програмирање и тестирање)

Тестирање (програмирање и тестирање)

Завршено собрание

Завршено собрание

Канцеларија

Канцеларија

Канцеларија

Канцеларија

Пластична мувла / алатка

Пластична мувла / алатка

Пластична мувла / алатка

Инјекции на пластика

Инјекции на пластика

Инјекции на пластика

Инјекции на пластика

Инјекции на пластика